Opzegging 2022

Voor het eerst ontvangen op 16 januari 2024 per mail. Opmerkend dat de persoon in kwestie vlak daarvoor mijn LinkedIn profiel heeft bekeken.

Geachte heer Koeree, beste Chris

Goedemiddag

In november van het jaar 2022 heeft u een brief ontvangen, namens Alticom B.V.

Dit heeft betrekking op een bestaande huurovereenkomst op de Telecom en Mediatoren te Lelystad.

De brief, zoals ook te vinden is in de bijlage, betreft een opzegging , welke effectief had moeten zijn  uitgevoerd per 1 januari 2023.

Door diverse andere focus, is het bij Cellnex nog niet verder opgevolgd.

Daarom deze mail.

Ik wil u vragen binnen 14 dagen te reageren op de brief, dit kan naar mij per email, om te komen tot een demontage van de apparatuur.

En het overhandigen van de pas en sleutel, welke in bruikleen zijn afgegeven.

Ik vraag daarbij om uw begrip en medewerking.

Hartelijke groet,

Cellnex Netherlands