ACM

ACM onderzoekt bedrijven met economische machtspositie

Of een bedrijf een economische machtspositie heeft, hangt af van de markt waar het om gaat. En hoeveel macht het bedrijf op deze markt heeft.

Dit onderzoekt de ACM. Blijkt dat het bedrijf een marktaandeel heeft van meer dan 50%? Dan kan er sprake zijn van een economische machtspositie. Maar ook bij kleinere marktaandelen is een economische machtspositie mogelijk.

Gevolgen van machtsmisbruik

Maakt een bedrijf misbruik van een economische machtspositie? Dan heeft dit gevolgen voor dit bedrijf, zijn concurrenten en consumenten. Andere bedrijven kunnen niet of minder goed met dat bedrijf concurreren. Daardoor betalen consumenten te veel of hebben zij minder keus.

Stelt de ACM een overtreding vast? Dan kan zij het bedrijf een boete opleggen. Benadeelde partijen kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding, die de overtreder moet betalen.

bron: rijksoverheid