73′

Welkom
Op de review site
over Cellnex
Nederland


Op de bovenste foto ziet u de toren in Lelystad waar al vele jaren radiozendamateurs dankbaar gebruik van maken.
Op de foto links ziet u de apparatuur kast (het cabinet) waar twee zendontvangers in zitten en de rest zijn de filters die ervoor zorgen dat zenders en ontvangers gezamenlijk en gelijktijdig kunnen werken zonder elkaar te storen. Deze kast staat op een zolder welke normaal niet wordt gebruikt door commerciële gebruikers.

Op de foto hieronder ziet u in de hoek de antenne installatie bestaande uit een dunne rondstraalantenne met een lengte van 2,94 meter en deze staat op een hoogte van 142 meter.

Tot 1 maart 2024 betaalde we voor de ruimte die de antenne en de kast innemen een symbolisch bedrag Wat ik niet mag noemen. Na 1 maart wil Cellnex bijna € 7.000 per jaar, dat is bijna 7000 keer zoveel en ook het elektra gaat omhoog (het voorschot) waarna achteraf verrekening zal plaatsvinden. Dit laatste zou geen probleem zijn omdat het werkelijke verbruik lager is dan wat wij hiervoor betaalde.

En zo zijn er door het land heen verschillende groepen zendamateurs die onder dezelfde voorwaarden actief zijn en Cellnex bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van de ruimte.

Al na gelang er meer aparatuur staat en het verbruik toeneemt wordt er meer betaald voor energieverbruik.

Het kost de eigenaar niets en zij krijgen er wat positieve aandacht voor terug via de websites van deze radiozendamateurs in de vorm van een advertentie.

bij ons is de advertentie verwijderd. Verwijderd omdat het contract (de overeenkomst) met ingang van 1 maart 2024 zou zijn beëindigd. Mag dit zomaar?

Ja, juridisch is hier niets tegen in te brengen zijn de woorden van de jurist die optreed namens Alticom/ Cellnex. Maar is dit netjes? En zit er misschien toch nog iets in het contract wat niet juist is en waardoor deze opzegging helemaal niet kan!

Nee, dit verdiend zeker niet de schoonheidsprijs. Zeker als je weet dat je niets kost en niemand (zeker geen commerciële gebruikers) in de weg staat.

Wat is dan de reden waarom wij (ik) als radiozendamateur moet vertrekken?

Nee u hoeft niet te vertrekken, u kunt een nieuwe overeenkomst afsluiten. U moet alleen wel hetzelfde betalen als andere gebruikers. Ook al is dit niet helemaal waar. Omdat u minder gebruikt moet u meer betalen dan een andere gebruiker per vierkante of strekkende meter.

Ik heb ze een bod gedaan van € 500 per jaar. Dat is dus 500 keer zoveel als wat we tot en met 29 februari 2024 (eigenlijk tot 31 december 2024) hebben betaald. Deze € 500 moet ik uit eigen zak betalen. Dit vindt ik eigenlijk al ver boven proportie omdat het gaat om een algemeen belang welke je als vrijwilliger behartigt.

Maar nee hoor, Cellnex vraagt voor de antenne € 5.850 per jaar en voor de ruimte die de kast inneemt € 750 per jaar buiten het energieverbruik en de toegangsregeling. Dit is dus dit is dus bijna 7000 keer zoveel als voorheen.

Verder is het ook nog zo dat de kast een vloeroppervlakte inneemt van 60×60 cm dus 0,36 vierkante meter. Aangezien ze geen delen van een meter verhuren wilde ik er graag een tweede kast naast zetten. Totaal dus 0,72 M2. Minder dan 1 M2 dus. Maar nee hoor, eens in de paar jaar moet ik bij de kast zijn en dan heb ik ruimte nodig die wij dan ook moet betalen. Het verbaasd mij dat ik nog niet moet betalen voor de toegangsroute van 135 meter om boven te komen. Voor de toegangspas en sleutel (toegangsbeheer) moet ik ook nog eens€ 167 per jaar betalen. En elke toegang moet je ver van tevoren schriftelijk via de site aanvragen. Een bevestiging krijg je niet en als je belt dan krijg je een week lang te horen dat ze niet bereikbaar zijn. Te zot voor woorden. En als je dan eindelijk na een dag of tien word gebeld dan vertellen ze dat ze wel vijftig toegangszaken per dag behandelen. Je zou bijna gaan denken dat mijn telefoonnummer bekend is en ze onderscheid maken door mijn telefoonnummer niet te beantwoorden.

Dan ook nog het bijhouden van de gegevens van klanten, ik huur volgens Cellnex slechts een klein deel van de kast en ze weten niet welke antenne van mij is. De medewerkers waarmee wij contact hadden werken er niet meer en Cellnex weet niets van afspraken die wij hebben gemaakt.
Alles waarmee wij onze afspraken kunnen bevestigen is weg. Cellnex weet er niets van en misbruikt zijn slechte beleid.

Het gaat nog een stapje verder, Om de energiekosten te beperken zouden wij de antenne installatie aanpassen.
Ook zouden we er een tweede kast naast plaatsen zodat alle filters hierin konden worden ondergebracht.
Er zouden nog wat filters bijkomen om er voor te zorgen dat storing en onderdrukking zou worden verbeterd. Ook al voldeed dit al in ruime mate aan de vereiste specificaties. Op zich was dit geen probleem, alleen moest de plaatsing van de nieuwe antenne worden beoordeeld door een tweede medewerker. De medewerkers werken er allebei niet meer en ik wacht nog steeds op een goedkeuring.
Om de antennesituatie aan te passen moest ik wel een certificaat werken op hoogte hebben.
Even een cursusje volgen in de buurt van Rotterdam en gelijk maar wat PBM’s aanschaffen.
Voor een bedrijf welke dit regelmatig gebruikt is dit wel op te brengen maar voor een particulier ligt dit toch iets anders.
Klimtuig gaat maximaal 10 jaar mee en moet eigenlijk elk jaar worden gekeurd.
Het certificaat verloopt op 16 september 2024 en heeft bijna € 500 gekost.
Het klimtuig en de juiste PBM’s koste ruim € 500.
Alles zit nog netjes nieuw in de verpakking en is na vier jaar dus nog nooit gebruikt.

In Almere was het niet anders. Bij werkzaamheden werden onze antennes zonder enig overleg uit de mast gezaagd. Dit terwijl de zenders nog gewoon aanstonden en live werden gebruikt. Onderweg ’s morgens vroeg naar de mast een signaal dat spontaan uitviel. Herstel bleek lastig of onmogelijk en we heb ervoor gekozen om de zenders uiteindelijk over te brengen naar Lelystad.
Ik had er vrede mee, niet wetende dat ze je er een paar jaar later uit trappen.

Opnieuw weet Cellnex niet wat er aanwezig is maar ze vragen er wel buitensporige bedragen voor.
Wetende dat een radiozendamateur dit niet kan betalen nemen zij dus willens en wetens vele radiozendamateurs de hobby af.
Mag dit zomaar? Ja en misschien nee. De vraag is of dit redelijk is? Zijn zij niet aan regels gebonden?

Op een bepaald moment zegt de jurist dat als ik met mijn contactpersoon binnen Alticom/ Cellnex zou praten dan zouden we er wel uit komen.
In het daarop volgende gesprek ontkent de jurist dat hij dit heeft gezegd.
Weer wat later lijkt het dat Alticom/ Cellnex tot bezinning is gekomen en toch erover nadenkt hoe zij met de radiozendamateurs om moeten gaan?
Maar omdat mijn casus inmiddels al bij de jurist ligt moet ik eerst maar eens met hem gaan praten. en als er iets veranderd dan verneemt mijn contactpersoon van de jurist wel wat er moet veranderen.

De jurist; ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, Nee! U heeft contact met SBS om uw verhaal op televisie te doen, U schrijft uw verhaal op internetsites!
Ik heb u moeten sommeren om de site https://cellnex-telecom.nl te verwijderen.
En nu vraagt u om coulance!

Nee meneer de jurist, SBS geeft mij slechts de gelegenheid om mijn verhaal te doen. En verder is het uw advies om mijn verhaal niet te doen op Cellnex-telecom.nl en Cellnex-telecom.eu maar op beter pakkende namen zoals:
Radiotorens.nl
Mediatorens.nl
Achterbaks.com
Achterbaks.eu
Achterbaks.nl
Vuil Spel.nl
De namen heb ik overigens zelf bedacht na het advies van de jurist om beter pakkende namen te gebruiken. Gezien het gedrag van de jurist en daarmee vanzelfsprekend het gedrag van Alticom/ Cellnex vond ik deze namen zeer passend en ik ga er dan ook vanuit dat dit is waar u op doelde meneer de jurist!

Oh ja, meneer de jurist, Ik heb niet gereageerd op uw sommatie, ik heb het belang van uw collega’s in overweging genomen op basis van de gevoelens van uw collega’s zoals u deze in mijn richting via een telefoongesprek heeft overgedragen. En omdat ik wel gevoel in mijn donder heb en niet zoals u met uw duimen onder uw oksels uw tepels naar voren tracht te brengen heb ik de eerste (review) sites aangepast.
Ik heb u slechts gevraagd om even e.e.a. op papier te zetten omdat alles wat u zegt later toch weer door uzelf wordt ontkent!
Dat u hiervoor gebruik maakt van een sommatie en deze dan ook nog aangetekend aan mij doet toekomen dat is uw domme beslissing.
U had er beter voor kunnen kiezen om die paar rotcenten voor een aangetekend stuk te gebruiken om belangrijkere zaken zoals het trachten van het ontbinden van een overeenkomst in een nette en juridisch goed onderbouwde en getekend stuk aan mij toe te zenden.

De sites waarvan u er overigens maar één in uw sommatie heeft genoemd zijn weer gewoon actief.
Dit heet vrijheid van meningsuiting en dit mag gewoon gebeuren onder de naam van de onderneming waar het hier om gaat.
Ik heb overigens uw opdrachtgever geadviseerd om een andere jurist in de hand te nemen om nu juist dit soort openbaarmakingen te voorkomen.
Maar kennelijk hebben zij het beter met u voor als dat ik dat heb.
Ik daarentegen zou het liefst gewoon over technische zaken praten met mijn collega’s zendamateurs in den landen via de kleine zendertjes in uw torens. Maar bij het (onterecht) afnemen van deze mogelijkheid moet ik wel noodgedwongen uitwijken naar dit soort sites om mijn verhaal te doen.

Wist u dat ik binnen de amateurwereld als persoon slechts bij een paar personen persoonlijk bekend ben.
En wist u dat ik bij een bezoek aan twee verenigingen met wat algemene vragen te horen kreeg dat ik zonder dat ze wisten wie ik was te horen kreeg dat ik het beheer/ onderhoud van de repeaters niet goed deed. Uiteraard heb ik ze haarfijn uitgelegd dat ik de beheerder was en waarom de repeaters slecht werden onderhouden. Als je er niet bij mag dan kun je immers geen onderhoud plegen en ontstaan er zelfs misdrijven. En dan hebben we het ook maar gelijk even gehad over de sabotage die er binnen uw muren van de toren Lelystad zijn gepleegd.

Om deze reden bestaat mijn hobby door uw toedoen met name uit het afleggen van verantwoording aan mijn collega radio zend amateurs via deze mediums. Hierbij kan ik onmogelijk uw goede naam niet besmeuren.
Zoals al eerder vermeld bent u de persoon/ onderneming die bepaald wat ik hier schrijf.
En als u dan zegt “wij kennen geen coulance voor mensen die dit over ons schrijven” dan moet ik u toch er op wijzen dat het uw eigen optreden is die er voor zorgt dat ik iets heb om over te schrijven! Denk hier maar eens goed over na voordat u anoniem uw goed willende medewerker overruled!!

En dan nog even wat algemeens zoals u naar voren brengt:
We leven in andere tijden, alle mensen die voor een symbolisch bedrag gebruik maken van uw opstelpunten die moeten er uit.
Waarom ben ik dan de enige radio zend amateur die in november 2022 is aangeschreven en weet de rest van de beheerders in het land in juli 2024 ( 1,5 jaar later) nog steeds van niets? Waarom wilt u van mij weten wie er nog meer in de toren zitten? En waarom lees ik op internet dat mede radiozendamateurs mijn plek overnemen als ik ben opgerot?
Ja, ik weet het, “zonder opgaaf van reden”.

Ik ben slechts de kleinste gebruiker van de torens in Nederland. Wat was uw gedachte? dat kleintje pakken we wel even! We stellen een voorbeeld!
Of is er sprake van willekeur. Is het mijn beperking en moet ik het zien als discriminatie? Ja, dat is nu het nadeel van “zonder opgaaf van reden”.
Je kunt er niets over zeggen. Maar zoals al eerder gezegd, zwijgen is goud en gedachten verspreiden een goed recht op vrijheid van meningsuiting.
Wellicht dat andere mensen hetzelfde denken als ik.
Oh ja, “dat kleintje pakken we wel even”. Dat heb ik in mijn leven wel eens vaker gehoord. helaas moet ik u bekennen dat het nog niemand is gelukt!
Tis maar dat je het weet, Tis maar dat je het weet, Tis maar dat je het weet!!!! Radiooooooo in 1987.

De torens zijn gebouwd met overheidsgeld en dienden een algemeen belang.

De torens zijn verschillende keren van eigenaar gewisseld en ik meen mij te herinneren dat dit is gedaan om een monopolie positie te voorkomen. Dat is wat mij al vele jaren geleden is verteld door mijn vorige werkgever.

Volgens mij, maar ja wie ben ik? Is hier duidelijk sprake van een monopolie positie omdat er geen gelijkwaardige concurrentie is. Zeker met de wetenschap dat steunzenders een bepaald gebied bestrijken en daardoor locatie gebonden zijn.

Wat zegt ACM hierover?

En zijn er misschien andere zaken waarvan je kunt zeggen dat Cellnex zich niet netjes gedraagt buiten de woekerprijzen die ze de radiozendamateurs nu uit de zakken lijken te willen kloppen.

Radiozendamateurs waar het allemaal mee begonnen is. Radiozendamateurs die de radiotechniek hebben ontworpen en in stand hebben gehouden door deze kennis samen met de oude radiopiraten aan elkaar over te dragen. Ja, ik weet het dat sommige mensen niet achter radiopiraten staan, maar zelfs de politie vroeg regelmatig plaatjes aan en luisterde naar deze piraten.

Zonder deze mensen waren er geen radiotorens en zou Cellnex wellicht nooit hebben bestaan.
En als deze mensen er straks niet meer zijn, waar halen zij dan hun technische medewerkers vandaan?

Ikzelf werkte al in de radiotorens vanaf 1 januari 1979. En nu wordt ik er letterlijk uitgeschopt en heb mijn apparatuur niet meer mogen bezoeken om deze te onderhouden. Het vertrouwen is volledig verdwenen.

Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten. Het vervelende is dat zij de enige zijn. Maar dat betekend niet dat zij zomaar alles mogen doen zonder rekening te houden met de capaciteit en financiële draagkracht van hobbyisten en ze maar een poot uit te draaien zodat ze vanzelf weg gaan.

Cellnex neemt mij mijn hobby af, maar niet alleen van mij.
Ik zelf vermaak mij wel weer met het schrijven van dit soort verhalen.
Verhalen die berusten op waarheid. Kijk anders zelf maar naar de mailberichten.

Op 6 maart 2024 hebben wij deze casus voorgelegd aan ACM en die kwamen al vrij snel met het advies de opzegtermijn van 1 maand nietig te verklaren omdat de opzegtermijn onredelijk is. Op vrijdag 8 maart 2024 heb ik de jurist van Cellnex de brief Ongeldig maken van onredelijke algemene voorwaarden toegezonden.

En omdat ik niet serieus wordt genomen heb ik de zaak (cases) overgedragen aan een advocaat en een schadeclaim neergelegd die op dit moment (zaterdag 13 juli 2024) is opgelopen naar in elk geval € 10.417,59. Maar daar blijft het niet bij.

Word Vervolgd